Dịch vụ

Dịch Vụ Tư Vấn & Thiết Kế

Đến với Nha Trang Xanh, quý khách hàng sẽ được hỗ trợ tư vấn về các nhu cầu để xây dựng một hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh và tiết kiệm chi phí nhất cho quý khách hàng.

 • Xử lý nước sạch, nước thải, khí thải.
 • Xử lý chất thải rắn công nghiệp, nguy hại.
 • Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
 • Cam kết bảo vệ môi trường.
 • Giấy phép xin khai thác nước mặt, nước ngầm.
 • Giấy phép xin xả nước thải vào nguồn nước.
 • Giấy phép xin khai thác khoáng sản.
 • Công nghệ sản xuất sạch hơn (CP).
 • Chương trình giám sát môi trường.
 • Tư vấn nguồn vốn đầu tư môi trường.
 • Cách âm, cách nhiệt cho các công trình.