hồ sơ môi trường

hồ sơ môi trường

hồ sơ môi trường
Chia sẻ:
hồ sơ môi trường

      1. Hồ sơ môi trường ban đầu:

  • Lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
  • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM)
  • Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
  • Xin giấy phép khai thác nước ngầm
  • Xin giấy phép xả thải

      2. Hồ sơ giám sát định kì môi trường:

  • Báo cáo quan trắc
  • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
  • Báo cáo giám sát xả thải
  • Lập kế hoạch quản lý môi trường
Bài viết liên quan
Công ty TNHH Môi Trường - Xây Dựng Nha Trang © 2020. Thiết kết và phát triển bởi SweetSoft JSC
server-notice