Giá thể Hel-X-Bio-Chip
Giá thể Hel-X-Bio-Chip
Giá thể Hel-X-Bio-Chip
Chia sẻ:

Xuất xứ:

Stohr - Germany

Ứng dụng

Xử lý cho nước thải sinh hoạt và công nghiệp.

Khả năng khử ni tơ

4 - 5 kg NH4-N/m3 Hel-X chip*ngày

Tải trọng xử lý

200 kg NH4-N/m3 Hel-X chip*ngày

Độ dày

1,00 ± 0,4mm

Diện tích bề mặt

3,393 ± 115 m²/m3

Vật liệu

HDPE 

Trọng lượng

170 kg/m3

Đường kính trung bình

19-22 mm (eliptical)

Màu

 màu trắng

Công ty TNHH Môi Trường - Xây Dựng Nha Trang © 2020. Thiết kết và phát triển bởi SweetSoft JSC
server-notice