Màng MBR dạng tấm (Flat Sheet)
Màng MBR dạng tấm (Flat Sheet)
Màng MBR dạng tấm (Flat Sheet)
Chia sẻ:
Xuất xứ: LG Group -Korea
Nhà phân phối: KOReD - Korea    
Đặc tính kỹ thuật:
+ Lưu lượng: 0.4-0.7 m3/m2/ngày (lưu lượng hút vận hành: 15-65 Lít/m2/giờ)
+ Vật liệu màng: PES (Polyethersulfone)
+ Vật liệu khung đỡ màng: ABS
+ Kích thước màng: 490mm(W)x1200mm(H)x 17,5(T)mm
+ Diện tích bề mặt: 01 m2/màng
+ Kích thước lỗ màng: 0.2 µm
Công ty TNHH Môi Trường - Xây Dựng Nha Trang © 2020. Thiết kết và phát triển bởi SweetSoft JSC
server-notice