Thiết bị

Thiết bị đo Online trong nước thải, nước cấp

Tên thiết bị:Thiết bị đo Online trong nước thải, nước cấp
Công dụng:- Đo Online nước sạch và nước thải: pH, ORP, DO,
TDS/EC, Chlorine, COD, Nitrat, Nitrite, Phosphate,
Amonium (NH4), v.v…
- Đo lưu lượng trong kênh hở
- Đồng hồ đo lưu lượng điện từ đường kính từ DN15
đến DN1200 (Electromagnetic)
- Đo mức nước bằng sóng siêu âm (Ultrasonic)
Nhãn hiệu:CHEMITEC – Italy
Vật liệu:
CÔNG TY TNHH NHA TRANG XANH
Địa chỉ: 214 Đường 23/10, Phương Sơn, TP. Nha Trang
Điện thoại: 0913 460 707
Email: info@nhatrangxanh.com

Sản phẩm khác