Dịch vụ

Xử Lý Chất Thải Nguy Hại

Các chất thải rắn trong y tế, thuốc trừ sâu, hóa chất, dầu khí… là những chất rất khó phân huỷ và thường gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường của người dân sinh sống…

  • Công nghiệp hoá chất, dệt nhuộm, thuốc trừ sâu, dược phẩm.
  • Công nghiệp dầu khí, cao su, luyện kim
  • Chất thải có tính độc hại từ hệ thống xử lý nước thải, khí thải…
  • Phế phẩm, sản phẩm loại có tính độc hại từ các ngành công nghiệp.